Центральний державний архів зарубіжної україніки

 
УкраїнськаРосійськаАнглійська
Верховна Рада України
Президент України
Кабінет Міністрів України
Державна архівна служба України
Міністерство Закордонних Справ
Головне управління державної служби України
Український інститут по проектуванню засобів та споруд звязку
Методичні рекомендації з питань запобігання та вре
 
ПУБЛІКАЦІЇІ

 

Решетченко Д. В. Державний центр Української Народної Республіки в екзилі: предумови реорганізації (1945–1948 рр.) // «Український історичний журнал». – 2018. – Випуск 3 – С. 112–123


Романова К. В. Українська поезія першої половини ХХ століття у періодичних виданнях української діаспори (за документами ЦДАЗУ) // «Архіви України». – березень–червень 2018. – Випуск 2–3 (313–314). – С. 126–156


 

Ващук Л. В. Творчість українських митців за кордоном: джерелознавчий огляд документів ЦДАЗУ // «Архіви України». – січень - лютий 2018 . – Випуск 1 (312). – С. 118 – 134


 

Решетченко Д. В. Історія Організації українських націоналістів (за фондами ЦДАЗУ) //«Архіви України». – січень - лютий 2018 . – Випуск 1 (312). – С. 153 – 167


 

Романова К. В. Життя Києва 1920–1930-х років за матеріалами періодичних видань української еміграції //«Архіви України». – вересень - грудень 2017 . – Випуск 5-6 (310-311). – С. 232 – 245


 

Мага І. ДУХОВНА СКАРБНИЦЯ ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНСТВА (до 10-ї річниці Центрального державного архіву зарубіжної україніки) // Архіви в сучасному світі


 

Ващук Л. Петро Іванович Холодний: постать митця (за документами Центрального державного архіву зарубіжної україніки) // «Архіви України». – вересень - грудень 2016 . – Випуск 5-6 (304-305). – С. 252 – 262

 

Горбунова Г. Епістолярна спадщина як джерело інформації про життя та діяльність митрополита УАПЦ Полікарпа Сікорського // «Архіви України». – травень - серпень 2016 . – Випуск 3-4 (302-303). – С. 125 – 140

 

Тихенко В. Документи з історії Світового Конгресу Українців // «Архіви України». – травень - серпень 2016 . – Випуск 3-4 (302-303). – С. 206 – 212

 

Решетченко Д. “ШЛЯХЕТНИЙ ДАР БАТЬКІВЩИНІ”: створення архівного фонду українського громадсько-політичного діяча, публіциста, журналіста Павла Дорожинського // «Архіви України». – травень - серпень 2016 . – Випуск 3-4 (302-303). – С. 282 – 287

 

Романова К. Європейські шляхи української освіти: Український вільний університет // Слово Просвіти – 15.09.2016

 

Решетченко Д. Візит Ляриси Струк на виставку свого батька // Новий шлях – 07.09.2016

 

Бичек С., Ващук Л. Як боролася за незалежність українська діаспора // Медіапортал української діаспори "VIDIA" – 25.08.2016

 

Решетченко Д. Шляхетний Дар Батьківщині – презентація колекції документів Павла Дорожинського // Новий шлях – 23.08.2016

 

Ващук Л. «Амбасадор українського поневоленого народу». Українська діаспора і уряд Канади // «Історична правда» – 11.07.2016

 

Романова К. Союз українського сокільства за кордоном: джерелознавчий аспект (1930-ті роки) Савіцький Р. П. Нацистська окупація Галичини в 1941–1944 рр. (джерелознавчі студії радянського періоду) // «Архіви України». – березень-квітень 2016 . – Випуск 2 (301). – С. 87 – 96

 

Ващук Л. Внесок ученого, історика, дипломата Сергія Шелухина у розвиток українського правництва (за документами Центрального державного архіву зарубіжної україніки) // «Архіви України». – березень-квітень 2016 . – Випуск 2 (301). – С. 40 – 48

 

Шереметьєва В. "Євген Коновалець про військовий вишкіл молоді" // «Слово Просвіти» – 16.06.2016

 

Майоров М. "Найпопулярніша воячка українського роду..." Лейтенант і волонтер Анна Храплива // «Історична правда» – 9.05.2016

 

Романова К. Український вільний університет: голос поневоленої країни (документальна он-лайн виставка Центрального державного архіву зарубіжної україніки) // «Архіви України». – січень-лютий 2016 . – Випуск 1 (300). – С. 211-218

 

Гуменюк О. Джерельна база дослідження українського молодіжного руху в країнах Європи в 1920-1939 рр. // «Архіви України». – січень-лютий 2016 . – Випуск 1 (300). – С. 65-76

 

Ніколаєва Т. Діяльність "Української національної єдності у Франції" (за документами Центрального державного архіву зарубіжної україніки) // «Архіви України». – вересень-грудень 2015 . – Випуск 5-6 (299). – С. 68-75

 

Українське національне об’єднання в Канаді (УНО): документи з фондів ЦДАЗУ / Державна архівна служба України, ЦДАЗУ. – К., 2015. – 172 с.

 

– Головня Т. Архівна україніка: сучасний стан та проблеми повернення // Проблеми формування інформаційної культури особистості: зб.матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Маріуполь, 05 листопада 2014 р. / Маріупольський державний університет; за заг. ред. Г. І. Батичко.– Маріуполь: МДУ, 2014. – С. 38-41.

 

– Лук’янченко С. Становлення українського комбатанського руху в Канаді (50–80-ті роки ХХ століття) // Військово-науковий вісник Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. – 2015. – Вип. 23. – С. 240-252.

 

– Берковський В. Джерелознавче дослідження пергаментних документів // Архіви України. – березень-квітень 2015. – Випуск 2 (296). – С. 233-235.

 

– Решетченко Д. Українське національне об’єднання в Канаді (за документами Центрального державного архіву зарубіжної україніки) // Архіви України. – березень-квітень 2015. – Випуск 2 (296). – С. 169-177.

 

– Уткін О. Українська господарська академія в Чехословаччині: створення і діяльність // "Історія науки і біографістика" Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН. – 2015. – № 1.

 

– Ніколаєва Т. До бібліографії праць Осипа Думіна (за документами ЦДАЗУ) // Архіви України. – березень-квітень 2015. – Випуск 2 (296). – С. 154-156.

 

– Reshetchenko D. Social and Political Life of Ukrainian Diaspora and its actions in support for Ukraine in November 2013 – March 2014 // " Penser l’Ukraine apres Maidan. La crise ukrainienne et la reconfiguration des identites politiques " / Dymytrova V., Lamizet B. (dir.). – Les Cahiers du Sens public, n° 17-18, avril 2015. – Р. 65–74.

 

– Петриченко К. Вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка українцями діаспори (за документами ЦДАЗУ) // Українська біографістика. – 2014. – Вип. 11. – С. 296-313.

 

– Ківшар Т. Внесок празької української еміграції у розвиток бібліотекознавства, книгознавства й бібліографії: діяльність Петра Зленка // Українська біографістика. – Вип. 10. – 2013. – С. 241–281.

 

– Мазурок О. Роль "Профорусу" у діяльності українських вищих шкіл на західноукраїнських землях упродовж 1921–1926 рр. // зб/ наук. доповідей "Тенденції, напрацювання, інновації, практика в науці", Люблін, 2014, C. 6-12.

 

– Мазурок О. Співпраця та взаємозв’язок "Профорусу" із студентськими товариствами та організаціями за кордоном" // зб. матеріалів Всеукраїнської наукової конференції "Україна в контексті європейської історії. – Тернопіль, 2014. – C. 1–9.

 

– Мазурок О. Роль студентського суду у діяльності професійної організації українського студентсва "Профорус" на західноукраїнських землях упродовж 1921–1926 рр. // Праці молодих вчених. – 2014. – C. 314–319.

 

– Мазурок О. Взаємозв’язок та співпраця Центрального союзу українського студентства у Празі з професійною організацією українського студентства "Профус" упродовж 1921–1926 рр. // Наукові записки НТПУ ім. В. Гнатюка. – Вип. 1. – 2014. – C. 34–40.

 

– Гуменюк Е. А. Коммуникация в диаспоре: исторические и социокультурные аспекты развития украинской студенческой эмигрантской прессы // Социальные коммуникации и эволюция обществ : сб. ст. IV Междунар. науч.-практ. конф./ Новосиб. гос. техн.ун-т. – Новосибирск: изд-во НГТУ, 2013. – С. 84–88.

 

– Gumeniuk O. Kulturalno-oswiatowa dzialalnosc w obozach internowanych w Polsce w kontekscie ukrainskiej studenckiej emigracji // Historia i Polityka. – № 11 (18). – Torun, 2014. – S. 117–124.

 

– Nikolayeva T. Commemoration of Shevchenko by Ukrainians of Diaspora in the Interwar Period // TsDAZU.

 

– Шлепакова Т. Л. Роль діаспори в реалізації зовнішньої політики держави та єднання закордонного українства навколо шевченківського генія. // Вип.9-6. – 2014.

 

– Джус О. В. Опікунські пріоритети заснування й функціонування Української реформованої реальної гімназії при Українському високому педагогічному інституті ім. М. Драгоманова у Празі // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХіХ-ХХІ ст.). – Т. 4: Збірник наукових праць. – Львів. – 2014 . – С. 189-200.

 

– Ніколаєва Т. О. Нові надходження із США та Бразилії // Архіви України. – К., 2014. – № 4-5 (292-293). – С. 300-301.

 

– Берковський В.Г. Сутність та основні завдання політики держави в архівній сфері // www.historians.in.ua. – 2014. – 28 квітня.

 

– Ніколаєва Т. О. Театральна та кінематографічна діяльність Ігоря Біра (1920-1930-і рр.) // Архіви України. – К., 2014. – № 3 (291). – С. 191-199.

 

– Гуменюк О. А. Українська студентська еміграція в країнах Європи за документами Центрального державного архіву зарубіжної україніки // Зб. Матеріалів четвертої міжнародної науково-практичної конференції (у рамках IV Міжнародного конгресу світового українства) – Львів, 2013. – С. 290 – 293.

 

– Гуменюк О. А. Світова федерація українських жіночих організацій // Україна в міжнародних відносинах. Енциклопедичний словник-довідник. – Вип. 4. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. – С. 172 - 173.

 

– Решетченко Д. В. Культурно-освітня діяльність УНО в Канаді // Праці Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою. – 23-24.08.13. – Львів.

 

– Гуменюк О. А. "Україна-Світ" (Товариство зв'язків з українцями за межами України) // Україна в міжнародних відносинах. Енциклопедичний словник-довідник. – Вип. 4. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. – С. 254 - 255.

 

– Гуменюк О. А. Українська діаспора // Україна в міжнародних відносинах. Енциклопедичний словник-довідник. – Вип. 4. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. – С. 256 - 259.

 

– Гуменюк О. А. Студентські корпорації у контексті міжнародної діяльності української міжвоєнної еміграції в Європі // Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки. – Вип. 22: Міжвідомчий збірник наукових праць. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. – С. 68 - 80.

 

– Тихенко В.О., Горбунова Г. А. Особливості організації прийому документів зарубіжної україніки (з досвіду роботи ЦДАЗУ) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2013. – № 2. – С. 39-43.

 

– Гуменюк О. А. Культурно-освітня діяльність української студентської еміграції в Польщі в 1920 - 1939 рр. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки". – 2013. – Вип.21. – С.55–60.

 

– Гуменюк Е. А. Источники по украинской и белорусской студенческой эмиграции в странах Центрально-Восточной Европы в 1920 - 1939 гг. // Актуальные проблемы источниковедения. – 2013. – Витебск. – С. 245-248.

 

– Ніколаєва Т. О. Дослідження творчого доробку Івана Дряпаченка в працях А. Терещенка і Б. Литовченка // Архіви України. – К., 2013. – № 6 (288). – С. 175-186.

 

– Передерій І. Г. Український науковий інститут у Берліні та В`ячеслав Липинський // Український історичний журнал. – 2012. – С. 98-113.

 

– Горбунова Г. А. Людмила Морозова: життя і творчість // Праці центру пам`яткознавства(збірник наукових праць). Вип. 18. К., 2010.  С. 197210.

 

– Горбунова Г. А. Олександр Сухенко: сторінки життя українського емігранта // Сумський історико-архівний журнал. – 2012. – № 18-19. – С. 88-93.

 

– Горбунова Г. А. Довгий шлях на Батьківщину. Життя та творчість Людмили Морозової // Відлуння віків. – 2009. – № 1 (11). – С. 47-54.

 

– Берковський В. Одесика в фондах Центрального державного архіву зарубіжної україніки // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею. – Вип. 10. – 2012. – С. 55-58.

 

– Горбунова Г. Постать протодиякона Василя Потієнка в історії Української автокефальної православної церкви (за документами ЦДАЗУ) // Сiверянський лiтопис. — 2011. – № 5. – С. 72-80.

 

– Ніколаєва Т. Повернення з небуття (архівні документи про українського художника Івана Дряпаченка) // Архіви України. – К., 2013. – № 4 (286). – С. 143-155.

 

– Gumeniuk O. Dzialalnosc kulturalno-oswiatowa studentow ukrainskich w Polsce w latach 1920-1939 // Przestrzen kulturowa Slowian. – Tom II. – Lublin, 2013. – S. 198 - 208.

 

– Гуменюк О. А. Центральний союз українського студентства - провідна організація української студентської еміграції в культурно-освітній сфері // Гілея. Науковий вісник. Збірник наукових праць. – Вип. 45 (3). – К., 2011. – С. 110 - 118.

 

– Ніколаєва Т. О.Документи з фондів ЦДАЗУ до ІІ Українського наукового з'їзду у Празі 1932 р. // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 1. – С. 33–35.

 

– Осипюк А. В.Архівна система Румунії: становлення та розвиток // Архіви України. – 2012. – № 1(277). – С.230–237.

 

– Папакін А.Г. Матеріали до біографії Олександра Осецького (за документами Національного архіву Республіки Білорусь) // Архіви України. – 2011. – № 5. – С.113–124.

 

– Папакін А., Косенко О. Документи з історіїУкраїни у архівах Республіки Білорусь // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки". – 2010. – Вип.15. – С.261–264.

 

– Берковський В. Г. Колективізація та антиколгоспна боротьба на Славутчині: передумови та перебіг подій // Матеріали ХІІІ Подільської історико-краєзнавчої конференції: [присвяченої 80-річчю від дня народження І.С. Винокура]. – Кам-Подільський, 2010. – С. 476-486.

 

– Папакін А. Г.Документи україніки в Національному архіві Республіки Білорусь // Архіви України.– 2010 рік. – Випуск 3-4 (269): липень-вересень.

 

– Лихолоб Н. Круглий стіл “Повернення культурних цінностей в Україну” // Архіви України.– 2009 рік. – Випуск 1-2 (263): січень-квітень.

 

– Берковський В., Григорчук Н., Петрук О. Голодомор 1932–1933 років очима українців діаспори (документи з фондів ЦДАВО України) // Архіви України.– 2008 рік. – Випуск 5-6 (262): вересень-грудень.

 

– Лихолоб Н. Центральний державний архів зарубіжної україніки: перші кроки // Архіви України.– 2008 рік. – Випуск 1-2 (260): січень-квітень.

 

– Matyash I. Methodological principles of the expertise of documents’ value in the Ukrainian archives modern practice // Atlanti. – Trieste, 2008. – Vol.18.

 

– Петриченко К. В. Другий Зимовий похід генерала Тютюнника // Молода Нація.

 
 
100-річчя архівної справи
Звернення ЦДАЗУ
Анонси
Соціальні мережі
Відеохостинг
ЗМІ про нас

Лихолоб Н. І. «За Україну, за її долю…» (до 140-річчя від дня народження Симона Петлюри) // сайт Товариства української діаспори Греції «Українсько-Грецька Думка» (Афіни) – 24.05.2019 Докладніше

 

Репрезентація документальної онлайн виставки «За Україну, за її долю…» (до 140-річчя від дня народження борця за незалежність України Симона Петлюри) // Facebook Українська недільна школа «Трембіта» в Греції – 22.05.2019

 
Фазлєєва В. П. «Мученики за Україну. До Дня пам’яті жертв політичних репресій» // «Стожари». – 19.05.2019
 
     
Головна | Корисні посилання | ЗМІ про нас | Анонси | Мапа веб-сайту | Обговорення змін до Конституції України щодо децентралізації влади | 10-річчя ЦДАЗУ
Copyright © 2019 - Центральний державний архів зарубіжної україніки. Всі права застережені.