Центральний державний архів зарубіжної україніки

   
УкраїнськаРосійськаАнглійська
     
Верховна Рада України
Президент України
Кабінет Міністрів України
Державна архівна служба України
Міністерство Закордонних Справ
Головне управління державної служби України
Український інститут по проектуванню засобів та споруд звязку
Методичні рекомендації з питань запобігання та вре
 

       1 березня 2018 р. відбулося розширене засідання колегії Центрального державного архіву зарубіжної україніки (ЦДАЗУ), яке відкрила грунтовною доповіддю з презентаційними слайдами «Про підсумки роботи ЦДАЗУ у 2017 р., визначення пріоритетних напрямів та завдань на 2018 рік» директор архіву І. М. Мага.

Доповідь викликала плідну дискусію в учасників засідання, серед яких були представники Укрдержархіву, профільних наукових установ, вищих навчальних закладів та громадських організацій.

У рамках подальшого обговорення стратегії розвитку ЦДАЗУ із результатами роботи за 2017 р. виступили головний спеціаліст сектору управління персоналом І. О. Невгад, начальник відділу забезпечення збереженості та обліку документів Л. І. Пенжуляк, начальник відділу формування НАФ Д. В. Решетченко, начальник відділу використання інформації документів Г. А. Горбунова.

Заступник директора архіву І. В. Сінченко акцентувала увагу на пріоритетних напрямах розвитку ЦДАЗУ на 2018 р., зокрема цифровізації усіх процесів архівної справи та діловодства, удосконаленні організації формування, обліку та зберігання документів Національного архівного фонду тощо.

До слова були запрошені заступник директора департаменту – начальник відділу зберігання та обліку НАФ департаменту діловодства, формування, зберігання та обліку документів НАФ та науково-методологічного забезпечення Державної архівної служби України І. С. Паламарчук; д. і. н., проф., завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка, член колегії та ЕПК архіву М. Г. Палієнко; д. і. н., проф., завідувач кафедри історії зарубіжної україністики історичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка, член НМР архіву О. В. Даниленко; д. і. н., завідувач відділу джерелознавства новітньої історії України Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ, член НМР та ЕПК архіву В. М. Піскун; к. і. н., с. н. с., директор УНДІАСД, виконавчий директор Спілки архівістів України, член НМР О. Я. Гаранін.

Завершилася колегія врученням почесних грамот Спілки архівістів України начальнику відділу забезпечення збереженості та обліку документів Л. І. Пенжуляк і головному архівісту відділу використання інформації документів Н. І. Лихолоб.

 
 
     
Головна | Корисні посилання | ЗМІ про нас | Анонси | Мапа веб-сайту | Обговорення змін до Конституції України щодо децентралізації влади | 10-річчя ЦДАЗУ
Copyright © 2019 - Центральний державний архів зарубіжної україніки. Всі права застережені.