Центральний державний архів зарубіжної україніки

   
УкраїнськаРосійськаАнглійська
     
Верховна Рада України
Президент України
Кабінет Міністрів України
Державна архівна служба України
Міністерство Закордонних Справ
Головне управління державної служби України
Український інститут по проектуванню засобів та споруд звязку
Методичні рекомендації з питань запобігання та вре
 

8 грудня 2017 р. у рамках роботи міжнародної науково-практичної конференції «Архіви в сучасному світі: виклики та завдання» діяла секція «Архівна україніка в сучасному інформаційному просторі». На секції було заслухано доповіді провідних науковців та архівістів, що окреслили сучасні тенденції комплектування документами зарубіжної україніки та законодавчого врегулювання цього процесу, особливостей зберігання, використання, реєстрації та концентрації зарубіжної україніки.

Відкрила засідання секції її модератор Палієнко М. Г., д. і. н., професор, завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, яка виступила з актуальною доповіддю «Електронний образ архівної україніки: перспективи розвитку інформаційних ресурсів».

Проблемі зберігання зарубіжної україніки була присвячена доповідь Піскун В. М., д. і. н., завідувачки відділу джерел з новітньої історії України Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України – «Архівна україніка: накопичуваність, зберігання, використання».

Значна увага науковців була зосереджена й на діяльності установ, що комплектуються та зберігають зарубіжну україніку. Антонюк Т. Д., д. і. н., доцент, завідувач відділу зарубіжної Україніки Наукової бібліотеки імені В. І. Вернадського, виступила з доповіддю «Відділ зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як науково-інформаційний осередок книжкової україніки».

Директор Центрального державного архіву зарубіжної україніки Мага І. М., к. і. н., старший науковий співробітник, у своїй доповіді «Роль інформаційних технологій в інституціональному оформленні архівної україніки та розвитку ЦДАЗУ» окреслила перспективи розвитку архіву.

Ряд доповідей, заслуханих в рамках роботи секції, було присвячено джерелознавчому аналізу зарубіжної україніки. Зокрема, інформативну цінність архівної україніки відмітила у своїй доповіді «Українські молодіжні організації в міжвоєнній Європі на прикладі документів зарубіжної україніки» Гуменюк О. А., к. і. н., доцент кафедри історії історико-філософського факультету України Київського університету імені Бориса Грінченка.

 
 
     
Головна | Корисні посилання | ЗМІ про нас | Анонси | Мапа веб-сайту | Обговорення змін до Конституції України щодо децентралізації влади | 10-річчя ЦДАЗУ
Copyright © 2019 - Центральний державний архів зарубіжної україніки. Всі права застережені.